Taiwanské čaje | Formosa

Taiwan dnes produkuje velmi kvalitní čaje svébytného charakteru. Často se jedná o svěží vysokohorské čaje 'gao shan cha' z centrálního horského pásu, zpravidla pevně rolované, jen lehce oxidované a mírně až středně pečené. Nebylo tomu ale vždy, až do doby vlády dynastie Qing se na Taiwanu vyráběl čaj spíše nevalné kvality. Ke změně došlo kolem roku 1865 kdy bylo z Číny dovezeno několik variet čajovníku spolu s metodami výroby oolongů z Fu-ťienu. Následoval postupný vývoj vlastních technik zpracování a šlechtění nových odrůd. Za zmínku stojí tchajwanský výzkumný institut založený roku 1903 pod japonskou nadvládou, dnes pod jménem Tea Research and Extension Station (TRES), který především může za dvojici dnes již velmi dobře známých oolongových kultivarů Jin Xuan (Taicha clone №12, 1981) a Cui Yu ( Taicha clone №13, 1981), ale také za nové kultivary červených čajů Ruby (Taicha clone №18, 1999) a Hong Yun (Taicha clone №21, 2008).